ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัด "โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" โดยมีท่าน รองฯ เฉลิมดิพงศ์ กงอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประะธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Last Updated (Wednesday, 11 September 2019 10:09)