QR Code MTC

โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยบริษัท AP HONDA ร่วมกับ ที.โอ.เอซ มอเตอร์ และโรงเรียน ไอดี ไดร์พเวอร์ (ทำใบขับขี่) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 14 November 2023 10:14

 

 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประชารัฐ  สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย โดยมีบริษัท AP HONDA ร่วมกับ ที.โอ.เอซ มอเตอร์ และโรงเรียน ไอดี ไดร์พเวอร์ (ทำใบขับขี่) คณะครู  นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เข้าร่วมอบรม ณ โดมหน้าอาคาร ๗  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated on Thursday, 16 November 2023 15:49
 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai