QR Code MTC

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 November 2023 09:38

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566


 

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 11.00 น. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 และภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ชมรมวิชาชีพดีเด่น) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai