QR Code MTC

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566

(ผู้ที่เกิด พ.ศ.2546) ให้มาดำเนินการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 ธ.ค.66 ที่ภาควิชาเทคนิคพื้นฐาน

เอกสารการผ่อนผัน

1.สด.9 ตัวจริง พร้อมเอกสาร 2 แผ่น

2.สด.35 (หมายเรียก) พร้อมเอกสาร 2 แผ่น

3.บัตรประชาชน เอกสาร 2 แผ่น

4.ทะเบียนบ้าน เอกสาร 2 แผ่น

5.บัตรนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค มค. พร้อมเอกสาร 2 แผ่น

 

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai