QR Code MTC

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 วันนี้ - 17 มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 วันนี้ - 17 มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

*การรับสมัคร

สมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือภาควิชาที่ประสงค์สมัคร ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือโทร 043-711-403

สมัครออนไลน์ โดยนำใบสมัครที่พิมพ์จากระบบสมัครเรียนออนไลน์ https://admission.vec.go.th/  มายื่นที่ภาควิชาที่ประสงค์สมัคร

 

*หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

 

Last Updated (Thursday, 09 February 2023 09:40)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats