QR Code MTC

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ "ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง" ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ "ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง" ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 กับท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 

 

Last Updated (Tuesday, 22 February 2022 09:51)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats