QR Code MTC

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยบริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Tuesday, 04 August 2020 08:23)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats