QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู มอบชุดป้องกันโรคโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2563 
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู มอบชุดป้องกันโรคโควิด 19
ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
มอบชุดป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


Last Updated (Thursday, 18 June 2020 14:36)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats