QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประกาศจากงานแนะแนว

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ด้วยงานแนะแนวฯได้มีการจัดทำระบบติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าไปกรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตาม รหัส คิวอาร์โค้ด เพื่อเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากจบการศึกษา..

QAWOnn.jpg

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats