QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศ จากงานทะเบียน ทางภาควิชาจะจัดส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ !!

แจ้งไปยัง ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

1. ให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี2562 ส่งที่อยู่ ให้กับทางครูที่ปรึกษาโดยเร็ว

2. ให้ตอบแบบสอบถามทันทีเมื่อท่านได้รับ วุฒิการศึกษาหรือใบประกาศดังกล่าวแล้ว

 

QbT6Je.jpg

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats