QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และคณะผู้บริหารพร้อม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่าน ผอ.ศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกรอาชีพพนมไพร และคณะ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats