QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เปิด "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" โดยีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม อาคาร3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats