QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรีญรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติให้กับนักกีฬาและครุผู้ฝึกสอน กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14


เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ท่านผอ.ดำงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติบัตรและ เหรียญทองรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ให้กับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ของกีฬาอาชีวะเกมส์ "ละโว้เกมส์" ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่จังหวีดลพบุรี พร้อมให้โอวาทกับนักกีฬา ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Last Updated (Wednesday, 11 September 2019 10:35)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats