QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดำรงค์เดช สุริยา ได้นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง ที่ 27 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเทภวิชาอุตสาหกรรม และเป็นประธานอนุกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะสาขาวิชางานเทคนิคพื้นฐาน ทักษะวิชางานฝึกฝีมือ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

Last Updated (Wednesday, 13 December 2017 17:12)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats