QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ


วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Last Updated (Thursday, 23 December 2010 10:07)

รางวัลที่ได้รับ

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


โรงพยาบาลมหาสารคามได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ลูกเสือวิสามัญ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วันที่ 15 ธันวาคม 2553

Last Updated (Wednesday, 15 December 2010 14:28)

 

สาธิตการดับไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้สาธิตการดับไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟจากถังแก๊สรั่วหรือไฟไหม้ขึ้น แก่ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553

Last Updated (Wednesday, 15 December 2010 13:58)

 

ชัยชนะแห่งความภาคภูมิใจ


ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลที่นักกีฬา ได้รับชัยชนะกลับมายังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "อาชีวะอีสานเกมส์ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Thursday, 18 November 2010 19:56)

อ่านข้อมูลต่อ

 

รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม


ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล พร้อมครอบครัว ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Tuesday, 09 November 2010 16:12)

 

ทอดกฐินวัดพุทธวราราม(วัดป่าวังน้ำเย็น)


ประชาชนหลั่งไหลเพื่อทำบุญทอดกฐินถวายวัดพุทธวราราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล พร้อมครอบครัว รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามทุกแผนกวิชา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญกฐินกันอย่างมากมายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Wednesday, 10 November 2010 14:09)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats