คณะวิชาการก่อสร้าง
buildingmtc@hotmail.com
หน้าหลัก        นโยบายและวิสัยทัศน์        สมุดเยี่ยม

เกี่ยวกับคณะฯ
  บุคลากร
สาขาวิชาที่เปิดสอน
นักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
ตารางเรียน ตารางสอน
ครูที่ปรึกษา
ผลงานครู นักศึกษา
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
สถานประกอบการ
กิจกรรมคณะวิชาฯ
ข้อมูลศิษย์เก่า
กระดานถามตอบ
 
 

เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคมหาสารคาม
งานทะเบียน
ค้นหาข้อมูล
สภาวิศวกร
หน่วยงานของรัฐ
สอศ.
 
 
กิจกรรมในรอบสัปดาห์

     กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามข่าวประชาสัมพันธ์

     คณะวิชาการก่อสร้าง เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2550

อ่านต่อ

 

สาระน่ารู้  :  ความหมายของปูนซีเมนต์

     ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็นคำที่มาจากภาษาลาติน หมายถึง สารที่สามารถยึดหรือประสานของแข็ง หรือมวลรวม เช่น หินหรือกรวด และทราย ให้แข็งติดเป็นชิ้นเดียวกัน นิยมใช้ในงานก่อสร้างเป็นหลัก โดยการนำปูนซีเมนต์ไปใช้ในงาน ทั้งในรูปของซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้า และคอนกรีต

 
Wed February 7, 2007 7:22

จัดทำโดยคณะวิชาการก่อสร้าง ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 2550

free html hit counter